TARİHÇEMİZ

Anasayfa . Tarihçemiz

TARİHÇEMİZ

İleri Türk Müziği Konservatuvarı Derneği'nin ilk çalışmaları Hüseyin Sadettin Arel'in evinde ve çeşitli mekanlarda gerçekleştirilmiş ve 1947 yılının sonlarına doğru dernekleşme yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Oluşturulan meşk grubu ile konserler verilmiş ve başta Hüseyin Sadettin Arel olmak üzere Ord.Prof.Salih Murat Uzdilek, Laika Karabey ve diğer mûsikî severler tarafından 1948 yılının Mayıs ayında ''İleri Türk Müziği Konservatuvarı Derneği" kurulmuştur.

Ciddi bir konservatuvar eğitimi vermek amacıyla kurulan dernekte, geleneksel aktarım biçimlerinin yanında, bilimsel dersler verilmiş, teori ağırlıklı, denemelere açık ve yenilikçi bir eğitim uygulanmıştır.Özellikle o zamana kadar Türk Mûsikîsi'nin teorik anlatımındaki karmaşayı giderip, kolay anlatılır ve anlaşılır hale getiren ''Arel- Ezgi-Uzdilek Sistemi''nin yerleşip, yaygınlaşması için çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla içerdiği bilimsel yazılar, geniş konu yelpazesiyle mûsikîmizde önemli bir boşluğu dolduran Mûsikî Mecmuası 1948 yılının Mart ayından itibaren derneğin yayın organı olarak çıkartılmıştır. 1960'lı yılların başından itibaren Mûsikî Mecmuası'nın yayınlanması işini, derneğe birçok yönden katkı sağlayan Ethem Üngör üstlenmiştir.

Derneğin kuruluş yıllarında Hüseyin Sadettin Arel, yüksek tahsilli gençlere "Türk Mûsikîsi'nde Armoni'', Haydar Sanal ''Türk Mûsikî Nazariyatı''dersleri vermiş, Ord.Prof.Salih Murat Uzdilek ise seri konferanslarla ''İleri Türk Mûsikîsi ''anlayışını yaymaya çalışmıştır. Bu dönemde dernekte ''Nota, Solfej, Nazariyat, Mûsikî Tarihi, Armoni, Kontrpuan, Füg, Mûsikî Analizi Prozodi,Orkestrasyon ve Enstrumantasyon'' dersleri verilmiştir.

Dernek bir yandan Türk Mûsikîsi'nin geleneksel şekliyle yaşatılması için çalışırken bir yandan da mûsikîmizin ses sistemine sadık kalarak çok sesli Türk mûsikîsi eserlerinin yapılmasını teşvik etmiş, bu alanda yarışmalar düzenlemiştir. 1949 yılından yakın zamana kadar kesintisiz sürdürülen radyo programlarında, televizyon ve sahne konserlerinde geleneksel repertuarın yanında çok sesli çalışmalara da yer vermiştir.

Dernek maddi imkansızlıklar nedeniyle bir çok kez yer değiştirmek zorunda kalmış, maddi destek bulamamış buna rağmen kısıtlı imkanlarla da olsa çalışmalarını sürdürmüştür.

1960'lı yılların sonuna doğru hayli sıkıntılı bir dönem yaşayan derneği, Teoman Önaldı ve arkadaşları yeniden toparlamışlardır. Bu dönemde kiralanıp yerleşilen Fatih Halıcılar Caddesi-73 nolu binadaki daire daha sonra koro yönetimini üstlenen Çetin Körükçü döneminde satın alınmış, yenilenmiş ve dernek kendine ait bir mekâna kavuşmuştur.

Kuruluşundan itibaren derneğin koro şefliğini yürüten isimler sırasıyla Laika KARABEY, Haydar SANAL, İrfan DOĞRUSÖZ, Hulki AKSOY, Rüştü ERİÇ, Feridun DARBAZ, İbrahim SEVİNÇ, Cevdet ÇAĞLA, Teoman ÖNALDI ve 1974 yılından itibaren ÇETİN KÖRÜKÇÜ'dür. Bu süre zarfında kurucu başkan HÜSEYİN SADETTİN AREL ve onu takip eden yıllarda sırasıyla Laika KARABEY, Ethem ÜNGÖR, Ord.Prof. Suat İsmail GÜRKAN, Edip ÖZIŞIK, Teoman ÖNALDI ve Ünal EMİROĞLU dernek başkanlığı görevini sürdürmüşlerdir. 2012 yılından itibaren dernek başkanlığını Çetin Körükçü üstlenmiştir.

Dernek kuruluşundan bu yana pek çok değerli müzik adamının yetişmesinde önemli rol oynamış, bu müzik adamlarının bir çoğu daha sonra devlet konservatuvarının kuruluşunda önemli rol oynamışlardır. Dernek çalışmalarından feyz almış yüzlerce isimlerden ilk akla gelenler; Nebioğlu İsmail Hakkı Bey, Ahmet Çağan, Rüştü Eriç, Ethem Güngör, Cüneyt Orhon, Sadun Aksüt, İrfan Doğrusöz, Tülin Yakarçelik, Feriha Tunceli, Yücel Aşan, Tarık Kip, Yüksel Kip, Akın Özkan, Ümit Mutlu, Aka Gündüz Kutbay, Erdoğan Köroğlu, Arif Sami Toker, Cinuçen Tanrıkorur, Nurtan Sürelsan, Şekip Ayhan Özışık, Bülent Oral, Teoman Önaldı, Fırat Kızıltuğ, Abdi Coşkun, Ümit Gürelman, Eyüp Uyanıkoğlu, Hacer Tısoğlu, Ruhi Ayangil, Bülent Türkeli, Zeki Yılmaz, Çetin Körükçü, Nesrin Körükçü'dür.

İleri Türk Müziği Konservatuvarı Derneği bugün Başkan Yrd.Doç.Çetin Körükçü (Koro Şefi), Nermin Salman Kuzu (Sekreter), Levent Gökçedağ (Üye), Zevki Coşkun (Üye) ve M.Hanifi Dalğın (Üye) tarafından yönetilmekte ve 100'den fazla üyesi bulunmaktadır. Dernek, her yaştan ve her meslek grubundan üyelerini eğiterek, bir yandan Türk Müziğini öğrenmelerini sağlarken diğer yandan da kaliteli ve doğru icraları tanımaları doğrultusunda yaygın eğitim görevini sürdürmektedir.