MİSYONUMUZ

Anasayfa . Misyonumuz

MİSYONUMUZ

Türk musikîsi'nin devlet desteğinden, dolayısıyla örgün eğitimden yoksun olduğu bir dönemde kurulan ''İleri Türk Müziği Konservatuvarı Derneği'' nin (1948) kuruluşunda iki temel amaç öngörülmüştür.

1)Türk Musikîsi'nin teorik anlatımındaki karmaşayı giderip,kolay anlatılan ve anlaşılan, terminolojiyi yeniden oluşturan ''Arel-Ezgi-Uzdilek'' sistemini yerleştirip yaygınlaşmasını sağlamak.

2)Türk Musikîsinde gelenekten kopmadan geleceğe yönelik çağdaş bir Türk Müziği oluşturma konusunda çalışmalar yapmak.

Bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalar büyük fedakarlıklarla yürütülmüş, mecmua ve kitaplar çıkartılmış,yarışmalar düzenlenmiş, radyo-tv yayınları yapılmış ve ciddi bir eğitimle musîkiye akademik bir yaklaşım getiren yüzlerce genç yetiştirilmiştir. Günümüzde ise, kurulan çok sayıda konservatuvar ile örgün eğitim devlet ve vakıf üniversitelerinde başarı ile sürdürülmeye başlamıştır. Bu durum, derneklerin misyonunun yeniden saptanmasını gerektirmiştir.

Bugün ''İleri Türk Müziği Konservatuvarı Derneği'', bir yandan kuruluş amaçları doğrultusunda mütevazı çalışmalar yapmakta, diğer taraftan üyelerine doğru ve kaliteli icralarla geleneksel ve güncel müzik eğitimi vermektedir. Düzenli olarak verdiği konserlerle çalışmalarını müzikseverlere sunarak, yaygın eğitim görevini bilinçle ve dikkatle sürdürmektedir.