HAKKIMIZDA

Anasayfa . Hakkımızda

İLERİ TÜRK MÜZİĞİ DERNEĞİ

İleri Türk Müziği Konservatuvarı Derneği'nin ilk çalışmaları Hüseyin Sadettin Arel'in evinde ve çeşitli mekanlarda gerçekleştirilmiş ve 1947 yılının sonlarına doğru dernekleşme yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Oluşturulan meşk grubu ile konserler verilmiş ve başta Hüseyin Sadettin Arel olmak üzere Ord.Prof.Salih Murat Uzdilek, Laika Karabey ve diğer mûsikî severler tarafından 1948 yılının Mayıs ayında ''İleri Türk Müziği Konservatuvarı Derneği" kurulmuştur.

Ciddi bir konservatuvar eğitimi vermek amacıyla kurulan dernekte, geleneksel aktarım biçimlerinin yanında, bilimsel dersler verilmiş, teori ağırlıklı, denemelere açık ve yenilikçi bir eğitim uygulanmıştır.Özellikle o zamana kadar Türk Mûsikîsi'nin teorik anlatımındaki karmaşayı giderip, kolay anlatılır ve anlaşılır hale getiren ''Arel- Ezgi-Uzdilek Sistemi''nin yerleşip, yaygınlaşması için çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla içerdiği bilimsel yazılar, geniş konu yelpazesiyle mûsikîmizde önemli bir boşluğu dolduran Mûsikî Mecmuası 1948 yılının Mart ayından itibaren derneğin yayın organı olarak çıkartılmıştır. 1960'lı yılların başından itibaren Mûsikî Mecmuası'nın yayınlanması işini, derneğe birçok yönden katkı sağlayan Ethem Üngör üstlenmiştir.

Derneğin kuruluş yıllarında Hüseyin Sadettin Arel, yüksek tahsilli gençlere "Türk Mûsikîsi'nde Armoni'', Haydar Sanal ''Türk Mûsikî Nazariyatı''dersleri vermiş, Ord.Prof.Salih Murat Uzdilek ise seri konferanslarla ''İleri Türk Mûsikîsi ''anlayışını yaymaya çalışmıştır. Bu dönemde dernekte ''Nota, Solfej, Nazariyat, Mûsikî Tarihi, Armoni, Kontrpuan, Füg, Mûsikî Analizi Prozodi,Orkestrasyon ve Enstrumantasyon'' dersleri verilmiştir.